Bariisaa newspaper Today

Oduu biyya keessaa

Waldichi rakkoon Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaa hatattammaan akka...

13 October 2017

Waldaan Barsiisoota Itoophiyaa waldhabdeen naannoolee Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaatti uumame hatattamaan hiikamuu...

Oduu biyya alaa

Kitaabotni haaraan Afaan Oromoo faayidaarra akka hinoolle murtaa'e

Kitaabotni haaraan Afaan Oromoo faayidaarra akka hinoolle...

25 August 2017

Bu'aan qorannoo hayyootaa kitaabotni Afaan Oromoo haaraan rakkoo hedduu akka qaban...

Yaada

Taateewwan raawwataman hubannoodhaan haa mil'annu

13 October 2017

Kennaawwan uumaan imaanaadhaan nuu kenne keessaa tokko yeroodha. Hundumti keenya si'a...

Ijoo dubbii

Milkaa'ina kallattii diriireef hunduu haa tumsu

13 October 2017

Walga'iin wajjummaa Manneen Marii Bakka Bu’oota Ummataafi Federeeshinii 5fa, bara hojii 3fa Wixata darbe...

Aadaafi Aartii

Irreecha Malkaa Ateetee, Buraayyuutti

Irreecha Malkaa Ateetee, Buraayyuutti

13 October 2017

Malkaatti wayita irreeffatametti Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee, Magaalaa Buraayyuu naannawaa Malkaa Ateeteetti ayyaanni...

Hawaasummaa

Furmaataa waaraa; hojjattoota hojirratti miidhamaa jiraniif

13 October 2017

Hojjattootadhaabbilee ijaarsaafi warshaalee keessa hojjataniif meeshaaleefi huccuu balaa isaan irraa dhorku dhabuudhaan rakkoolee gara...

Dinagdee

Misooma keessatti hirmaannaa ogeeyyota alaafi ce’umsa teknolojii

Misooma keessatti hirmaannaa ogeeyyota alaafi ce’umsa teknolojii

13 October 2017

Ce’umsa teknolojii horatamaa jiru Guddinni saayiinsiifi teknolojii guddina biyya tokkoo daran murteessa. Biyyootni guddina...

Saayinsiifi Teekinoolojii

Hangi buqqee mataa dandeettii waa yaaduurratti dhiibbaa  qabaa?

Hangi buqqee mataa dandeettii waa yaaduurratti dhiibbaa qabaa?

02 September 2016

Quurruu/Arraagessa Yeroo baay’ee barsiifataan namootni keenya nama buqqee mataa guddaa qabu dandeettiin waa yaaduusaa...

Ispoortii

Falmii waancaa kubbaa miilaa addunyaarraatti hirmaachuuf taasifamaa jiru

13 October 2017

Akaakuuwwan ispoortii addunyaarratti beekaman keessaa kubbaan miilaa adda dureedha.Gosti ispoortii kun eesattiifi eenyuun akka...

Siyaasa

Alaabaa Itoophiyaa, calaqqee birmadummaa Afrikaanotaa

13 October 2017

Alaabaan calaqqee biyya tokkooti, ummata biyya tokkoofis ibsituufi kabajasaati. Biyya tokko...

Mukuu Ba'uuf

Jechoota beektotaa

02 September 2016

Jechoota beektotaa - Milkaa’inni adeemsa dheeraafi bu'aa ba'ii guddaa booda argaa,(Winisteen...

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Oduuwwan jaalataman

Lakkooftuu dubbistootaa

0000601951
Har'a/TodayHar'a/Today37
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday2897
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7467
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month48682
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days601951

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.